Hoe groot is een voetbalveld? Vorige Naar overzicht Volgende

28-02-2018

--> Lees hier hoe je de lijnen uitzet op een voetbalveld.

Voetbal speel je op een rechthoekig veld dat afgebakend is met lijnen. Deze lijnen zijn onderdeel van de gebieden die ze afbakenen. De twee lange afbakeningslijnen noemen we de zijlijnen. De korte afbakeningslijnen noemen we de doellijnen.

De middenlijn verdeelt het speelveld in twee helften. De middenlijn verbindt het midden van de twee zijlijnen met elkaar. In het midden van de middenlijn ligt de middencirkel. Rond deze cirkel wordt een cirkel getrokken met een straal van 9,15 m. Dit is de middencirkel.

Hulplijnen zorgen ervoor dat verdedigers de juiste afstand respecteren wanneer de tegenstander een hoekschop neemt. Deze lijnen mogen buiten het speelveld worden aangebracht op 9,15 m van de kwartcirkel. Hulplijnen staan loodrecht op de doel- of op de zijllijn.

Afmetingen

De zijlijn is langer dan de doellijn. Ze meet minimaal 90 m en maximaal 120 m. De doellijn meet minimaal 45 m en maximaal 90 m. Alle lijnen moeten even breed zijn en dit met een maximum van 12 cm.

Voor internationale wedstrijden gelden andere afmetingen. De lengte van de zijlijn bedraagt hier minimaal 100 m en maximaal 110 m. De doellijn meet dan minimaal 64 m en maximaal 75 m.

Het doelgebied

Twee lijnen met een lengte van 5,50 m worden loodrecht op de doellijn getrokken. Deze lijnen liggen op 5,50 m van de binnenzijde van iedere doelpaal. Aan het uiteinde worden deze twee lijnen verbonden door een lijn evenwijdig met de doellijn.

Dit gebied heet het doelgebied.

Het strafschopgebied

Twee lijnen met een lengte van 16,50 m worden loodrecht op de doellijn getrokken op een afstand van 16,50 m van de binnenzijde van iedere doelpaal. Het uiteinde van deze twee lijnen wordt verbonden door een lijn evenwijdig met de doellijn. De strafschopstip ligt op een afstand van 11 m van het midden van de doellijn, even ver van beide doelpalen.

Als laatste wordt een cirkelboog aangebracht met een straal van 9,15 m gemeten vanaf de strafschopstip.

De vlaggenstokken

Op iedere hoek van het speelveld staat een hoekvlaggenstok. Deze stok is minstens 1,50 m hoog. Ze mag vanboven niet eindigen in een punt. Aan de uiteinden van de middenlijn mogen ook vlaggenstokken worden geplaatst.

Deze stokken moeten wel minimaal 1 m van de zijlijn staan.

Het hoekschopgebied

Een kwartcirkel met een straal van 1 m markeert het hoekschopgebied. De straal wordt gemeten vanuit de hoek van het speelveld.

Voetbaldoelen

Op het midden van de doellijn moet een voetbaldoel staan. Een voetbalgoal bestaat uit twee loodrecht staande palen. Elke paal staat op gelijke afstand van de hoekvlaggenstokken. De bovenzijde van het doel bestaat uit een horizontale doellat die de rechtopstaande palen met elkaar verbindt.

De afstand tussen de palen is 7,32 m. De afstand tussen de grond en de onderkant van de doellat meet 2,44 m. De doelpalen en de doellat moeten dezelfde breedte en dikte hebben. Ze mogen niet breder of dikker zijn dan 12 cm. De doelpalen en de doellat moeten wit zijn.

Bron: Belgian Football